Uw privacy bij praktijk De Vlinder

AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik (Angelique Gutteling van de Graaf), als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat: aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en persoonlijke gegevens. In uw dossier worden alleen de gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik na uw expliciete toestemming met handtekening bewaar in mijn archiefkast die op slot kan.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen dit betekent dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en medische gegevens.
  • Er voor zorg dat ik als enige toegang heeft in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  • Wanneer een andere zorgverlener belang heeft in uw medische gegevens dan gebeurt dat allen met uw expliciete toestemming.
  • Wanneer uw een factuur wil van uw behandeling zal een klein deel van de gegevens uit uw dossier gebruikt worden voor de financiële administratie.                  

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet 15 jaar bewaard.

Wanneer uw zich inschrijft als cursist zullen uw gegevens alleen gebruikt worden voor informatie voor de opgegeven cursus/workshop aan uw door te geven. Met uw toestemming zal ik uw verder op de hoogte houden van eventuele verder te volgen cursussen of workshops. Hierbij zal ik dan met uw toestemming gebruik maken van uw email adres of telefoonnummer.

Contact Info

Dag Hammarskjöldlaan 175, 3223 HG Hellevoetsluis

Telefoon: 085-8775149

Email: praktijk.de.vlinder@live.nl

get social

openingstijden

maandag09:00–18:00
dinsdag09:00–18:00
woensdag09:00–18:00
donderdag09:00–18:00
vrijdag09:00–17:00
zaterdagGesloten
zondagGesloten
Scroll naar top